Användarvillkor

Användarvillkor

Om inte annat uttryckligen anges i ett avtal mellan dig och Compusoft någon annanstans tillhandahålls all information, programvara och data samt publikationer på webbplatsen i "befintligt skick" utan någon som helst garanti. Compusoft friskriver sig härmed från alla uttryckliga eller underförstådda garantier inklusive, men inte enbart, underförstådda garantier för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt syfte. Compusoft friskriver sig dessutom från garantier för icke-intrång, titel eller ostörd användning. Compusoft är under inga omständigheter ansvarigt för speciella, indirekta eller följdaktiga skador eller skador som uppstår i samband med förlust av användning, data eller vinst, i samband med brott mot kontrakt eller garanti eller kränkning (inklusive försummelse) som uppstår med utgångspunkt från eller i samband med informationen, programvaran eller data på webbplatsen eller publikationerna.

Du ansvarar själv för alla risker i samband med lämpligheten och riktigheten i webbplatsens information och publikationerna. Webbplatsen och publikationerna kan innehålla tekniska felaktigheter eller typografiska fel. Compusoft tar inget ansvar för, och friskriver sig från, all skadeståndsskyldighet i samband med sådana felaktigheter, fel eller utelämnanden på webbplatsen och i publikationerna och alla andra refererade eller länkade dokument.

Compusoft kan när som helst ändra information, programvara, webbplatsen, publikationer, priser, tekniska specifikationer och produkter utan föregående meddelande.

Webbplatsen och publikationerna distribueras internationellt och kan innehålla referenser till Compusoft-produkter, -program, och tjänster som inte har lanserats i ditt land ännu. Dessa referenser innebär inte att Compusoft kommer att lansera sådana produkter, program eller tjänster i ditt land.

Webbplatsen innehåller länkar till webbplatser från tredje part som inte kontrolleras av Compusoft och Compusoft ansvarar inte för innehållet på dessa länkade webbplatser. Om du går till en webbplats från tredje part från den här sidan gör du det på egen risk. Compusoft tillhandahåller dessa länkar för din bekvämlighet och det innebär inte att Compusoft rekommenderar eller tar ansvar för innehållet på dessa sidor från tredje part.

Alla produkter är (registrerade) varumärken som tillhör respektive ägare.