3CAD

3D-ritning för tillverkare

Design, beställning och tillverkning. I ett och samma system.

Du kan förkorta hela tillverkningsprocessen och ha full kontroll över den från kundens design fram till CNC-tillverkningen i ett och samma webbaserade 3D-ritningsprogram. I samma användarvänliga system kan du även skapa egna rättvisande och imponerande kataloger och hantera dina återförsäljare.

Nedan kan du läsa mer om den nya generationens 3D-ritningsprogram.

Be om demostration

Enkel 3D-ritning

Med avancerad parametrisk programvara, där många komplicerade regler som behövs för tillverkning är automatiserade, kan du rita alla produkter du tillverkar i 3D. Genom att du kan ställa in egna regler, varianter och alternativ har du full kontroll, oavsett om du sätter samman nya kataloger eller ger kunderna möjlighet att själva skapa egna möbler eller rum.

Integrerad process från återförsäljare till tillverkning

Du kan använda ett och samma webbaserade system för allt från design till tillverkning, där hela processen från återförsäljare till CNC-tillverkning ingår. Med fullständig integrering minskar riskerna för att det blir fel. Processen går dessutom mycket snabbare, och det blir mindre dubbelarbete i alla steg på vägen från design till tillverkning.

Optimerad tillverkning

När återförsäljare och du som tillverkare använder samma system kan tillverkningsprocessen effektiviseras i och med att du i realtid kan se alla befintliga och potentiella beställningar. Från beställningarna tas materiallistor, produktionslistor och CNC-information fram automatiskt. Du kan se vilka delar som behövs och hur du bäst kan utnyttja maskinerna du har. Det innebär bättre planering och en smidig tillverkningsprocess.

Effektiv kataloghantering

Med vår programvara får du en konkurrensfördel eftersom du kan se till att dina återförsäljare har de senaste katalogerna att sälja så fort de är färdiga. Du kan även se till att bilderna, måtten och priserna som återförsäljarna använder är rättvisande, exakta och aktuella eftersom du har möjlighet att själv snabbt skapa och uppdatera katalogerna så fort det behövs.

Direktförsäljning på webben

Du kan låta slutkunderna själva skapa med 3D-design genom att integrera det här webbaserade programmet direkt på din webbplats. Då kan användarna rita sina egna möbler eller skåp med direkt tillgång till priser och stilalternativ och sedan köpa dem direkt från webbplatsen.

Du ser vad du skapar

Du kan se hur produkterna kommer att ut samtidigt som du konstruerar dem genom 3D-rendering i realtid som gör produkterna levande.

Kan kopplas till allt

Du kan koppla ihop programmet med det affärssystem eller bokföringsprogram du har, så att du kan sköta verksamheten effektivt och felfritt.

Vad gör oss annorlunda

Innovation i framkant

Det här är det enda verktyget med både heltäckande produktionsstyrning och webbaserad 3D-ritning.

Oslagbar support

Vi erbjuder expertråd via telefon, eller så kan du hitta svaren på dina frågor i instruktionsfilmer, tekniska broschyrer eller i vår webbwiki.

Tillverkningsexperter

3D-ritning för tillverkare är vårt unika specialområde som du inte hittar någon annanstans.

Mer information