Vilkår for bruk

Med mindre noe annet utrykkelig fremgår i en avtale mellom deg og Compusoft, er all informasjon, software og data på nettstedet og alle utgivelser gjort tilgjengelig ”as is”, uten garantier av noen slag. Compusoft fraskriver seg herved alle implisitte eller eksplisitte garantier, herunder men ikke begrenset til implisitte garantier med hensyn til markedsmessige egenskaper eller egenskaper med hensyn til spesifikke formål. Compusoft fraskriver seg videre garantier med hensyn til ikke-krenkelse, eierskap eller adgang til ubestridt bruk. Ikke under noen omstendigheter skal Compusoft være ansvarlig for indirekte- eller konsekvenstap eller annen økonomisk erstatning av noe slag, som har sitt uspring i tap av data, tapt bruk eller tapte inntekter, enten dette grunner seg på kontraktsbrudd, garantibrudd eller erstatningskrav (herunder for uaktsomhet), som har sitt utspring i eller i sammenheng med informasjon, software eller data på nettstedet eller i utgivelsene.

Med hensyn til nettstedet og utgivelsene påtar du deg all risiko med hensyn til informasjonens nøyaktighet og egnethet. Nettstedet og utgivelsene kan inneholde tekniske unøyaktigheter eller typografiske feil. Compusoft påtar seg ikke noe ansvar, og fraskriver seg ethvert ansvar, for slike unøyaktigheter, feil eller utelatelser på nettsted og i utgivelsene og i alle andre dokumenter som det er referert til eller linket til.

Compusoft kan foreta endringer i informasjonen, programvaren, nettstedet, utgivelsene, prisene, de tekniske spesifikasjonene og produktene som leveres, til enhver tid og uten forutgående varsel.

Nettstedet og utgivelsene tilgjengeliggjøres internasjonalt og kan inneholde referanser til Compusoft produkter, programmer og tjenester som ikke er lansert i ditt land. Slike referanser innebærer ikke at Compusoft har til hensikt å lansere slike produkter, programmer eller tjenester i ditt land.

Nettstedet inneholder linker til tredjeparts nettsteder som ikke er under Compusofts kontroll. Compusoft er ikke ansvarlig for innholdet på noe nettsted som det linkes til. Hvis du navigerer til en tredjeparts nettsted gjør du det på egen risiko. Compusoft stiller disse linkene til rådighet for å lette din navigering og innarbeidelsen av disse linkene innebærer ikke at Compusoft bifaller eller aksepterer innholdet på nettstedet.

Alle produkter er gjenstand for varemerkerettigheter tilhørende produkteier.