Ledige stillinger

Bli en av oss

Vår suksess bygger på at vi har ekspertteam på alle områder i programvaren som alltid kan gi deg den hjelpen du trenger. Det er dette som skiller oss fra konkurrentene, og det betyr at vi har fornøyde kunder og kan fortsette som markedsledere.

Flinke medarbeidere har en lys fremtid her. De fleste av våre ledere startet opp i begynnerstillinger og har senere arbeidet seg opp til toppen. Det beste eksempelet er kanskje vår nåværende administrerende direktør som startet som salgskonsulent og har jobbet seg opp til å lede hele selskapet.

Når du ansettes hos oss, får du god opplæring og støtte, slik at du kan bli best uansett hvilket område du jobber på. Vi utvikler opplæringsplaner for alle nye ansatte, og det gis både intern og ekstern opplæring for å sikre at vi har dyktige ansatte på alle områder.

Det er også mulig å lære av andre ansatte i andre avdelinger i selskapet. Vi er en internasjonal virksomhet, og det er svært viktig for oss å dele beste praksis over landegrensene og lære av andre for å hjelpe deg med å utvikle deg og din karriere.

Bli en av oss i dag. Da har du mulighet til å følge oss i en spennende ny tid med store endringer når vi utforsker nye måter å bygge videre på vår suksess fra de siste 30 årene.