Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Tenzij uitdrukkelijk anders geformuleerd in een overeenkomst tussen u en Compusoft, wordt alle informatie, software, gegevens op de website en publicaties gegeven zonder enige waarborg. Compusoft wijst, expliciet en impliciet, alle waarborgen af, inclusief de ingesloten waarborgen van verkoop of de waarborg voor geschiktheid voor een bepaald doel. Bovendien, verwerpt Compusoft alle waarborgen van inbreuk, titel of beschikking. In geen geval kan Compusoft aansprakelijk gesteld worden voor speciale, indirecte schade of schade die volgt uit het verlies of gebruik van gegevens van de website of publicaties.

U neemt alle risico’s aan betreffende de geschiktheid en nauwkeurigheid van de informatie op deze website en in de publicaties. De website en publicaties kunnen technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Compusoft neemt geen verantwoordelijkheid en verwerpt alle aansprakelijkheid, voor zulke onnauwkeurigheden, fouten of weglatingen op deze website, in publicaties of in alle andere gelinkte documenten.

Compusoft behoudt zich het recht om op elk ogenblik de informatie, software, website, publicaties, prijzen, technische specificaties en producten aan te passen en dit zonder voorafgaande kennisgeving.

De website en publicaties worden internationaal verspreid en kunnen verwijzingen bevatten naar de producten van Compusoft, programma’s en diensten die niet aangeboden worden in uw land. Deze referenties houden niet in dat Compusoft de bedoeling heeft om deze producten, programma’s of diensten alsnog aan te bieden in uw land.

De website bevat links en verwijzingen naar webpagina’s van derden. Compusoft is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze webpagina’s en heeft geen controle over deze informatie. Het gebruik van deze websites is dus volledig op eigen risico. Compusoft voorziet deze links enkel voor uw gemak en de vermelding van de link betekent niet dat Compusoft de verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites bevestigt of aanvaardt.

Alle producten zijn (geregistreerde) handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars.