Vilkår for anvendelse

Vilkår for anvendelse

Med de undtagelser, der er angivet i en aftale mellem dig og Compusoft, leveres alle oplysninger, software, data på webstedet og i publikationer "som de er og forefindes" uden ansvar af nogen art. Compusoft frasiger sig hermed, det være sig udtrykkeligt eller underforstået, herunder, men ikke begrænset til, underforståede garantier for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Derudover fraskriver Compusoft sig enhver garanti for, at softwaren ikke krænker nogen rettigheder, nydelsesret eller uforstyrret besiddelse. Compusoft kan i intet tilfælde holdes ansvarlig for særskilt dokumenterede, indirekte skader eller følgeskader, der opstår som følge af manglende brugsevne, data- eller driftstab, uanset om det skyldes kontraktbrud eller brud på ansvar eller en skadevoldende handling (herunder forsømmelighed), der opstår som resultat af eller i forbindelse med oplysningerne, softwaren eller dataene på webstedet eller i publikationerne.

Du påtager dig alle risici vedrørende egnetheden og nøjagtigheden af oplysningerne på webstedet og i publikationerne. Webstedet og publikationerne kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl. Compusoft påtager sig intet ansvar for, og frasiger sig alt ansvar, hvad angår sådanne unøjagtigheder, fejl eller udeladelser på webstedet og i publikationerne og andre refererede eller tilknyttede dokumenter.
Compusoft kan på et hvilket som helst tidspunkt og uden varsel ændre de oplysninger, den software, det websted, de publikationer, de priser, de tekniske specifikationer og de produkter, der leveres.

Webstedet og publikationerne distribueres internationalt og kan indeholde referencer til Compusoft-produkter, -programmer og -tjenester, som ikke er annonceret i dit land. Disse referencer antyder ikke, at Compusoft har til hensigt at annoncere sådanne produkter, programmer eller tjenester i dit land.

Webstedet indeholder links til tredjepartswebsteder, som ikke er under Compusofts kontrol, og Compusoft kan ikke holdes ansvarlig for indholdet af disse tilknyttede websteder. Hvis du åbner et tredjepartswebsted fra dette websted, sker det på egen risiko. Compusoft tilbyder disse links som en hjælp til dig, og medtagelsen af linket antyder ikke, at Compusoft kan sige god for eller påtage sig ansvaret for indholdet på de pågældende tredjepartswebsteder.

Alle produkter er (registrerede) varemærker tilhørende deres respektive ejere.