Käyttöehdot

Käyttöehdot

Ellei sinun ja Compusoftin välisessä sopimuksessa ole erikseen mainittu, kaikki tieto, ohjelmat ja tiedostot kotisivuilla ja julkaisuissa toimitetaan sellaisenaan ilman minkäänlaista takuuta. Compusoft kiistää kaikki näihin tietoihin liittyvät takuut ja vastuut, mukaan lukien oletetut takuut ja vastuut, jotka liittyvät tuotteen soveltuvuuteen kaupankäynnin kohteeksi, sopivuuteen johonkin tiettyyn tarkoitukseen, omistusoikeuteen tai oikeuksien loukkaamattomuuteen. Compusoft ei missään tapauksessa vastaa mistään erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista, joiden syynä voi olla palvelujen käytön estyminen, tietojen häviäminen tai tulojen menetys ja joiden nojalla vaadittujen korvausten perusteena voi olla sopimusrikkomus, laiminlyönti tai muu tekijä, joka liittyy palvelujen käyttöön.

Palveluissa julkaistuun sisältöön voi sisältyä teknisiä epätarkkuuksia tai kirjoitusvirheitä. Compusoft ei ota vastuuta epätarkkuuksista, virheistä tai puutteista julkaisun sisällössä tai linkitetyissä asiakirjoissa.
Compusoft voi milloin tahansa muuttaa tietoja, ohjelmistoja, kotisivuja, julkaisuja, hintoja, teknisiä kuvauksia ja tuotteitaan ilman ennakkoilmoitusta.

Kotisivumme ja julkaisut ovat kansainväliset ja saattavat sisältää viitteitä Compusoftin tuotteisiin, ohjelmiin ja palveluihin, joita ei julkaista kotimaassasi. Nämä viitteet eivät tarkoita sitä, että Compusoft aikoisi julkaista kyseisiä tuotteita, ohjelmia ja palveluita maassasi.

Kotisivuilla on linkkejä kolmansien osapuolten sivuille, jotka eivät ole Compusoftin hallinnassa eikä Compusoft ole vastuussa linkitettyjen sivujen sisällöstä. Jos avaat kolmannen osapuolen kotisivuja näiltä kotisivuilta, teet sen omalla vastuullasi. Compusoft on lisännyt linkit vain sinun hyödyksesi ja linkkien sisällyttäminen ei tarkoita, että Compusoft vahvistaisi tai hyväksyisi kolmannen osapuolen sivustojen sisällön tai olisi siitä vastuussa.

Kaikki tuotteet ovat (rekisteröityjä) tavaramerkkejä.