You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

×

ico-communication Winner Cloud - Säkerhet och integritet

Compusoft Cloud Services erbjuder möjligheten att lagra data – exporterad från din Compusoft-applikation – på ett dedikerat molnutrymme. Detta tillåter dig att dela digital information med dina kunder.

Säkerheten av din data är vår högsta prioritet. Compusoft ger dig ett tryggt och säkert molnutrymme.

Observera att du uppmanas säkerhetskopiera din data på annat sätt, eftersom du själv är ansvarig för förlust av data eller andra skador som resultat av användning av Compusoft Cloud Services.

Server

 • Compusoft Cloud Services är byggd på Microsoft Azure™-plattformen, vilket erbjuder en lång lista med säkerhetscertifieringar och intyg.
  Detta ger oss en välövervakad, mycket skalbar, stabil och säker plattform för att bygga våra tjänster på.

Klient

 • All kommunikation mellan våra klienter (applikationer) och server genomförs med hjälp av en säker tunnel (TLS 1.2 / AES 256 eller bättre). Detta gör det i själva verket omöjligt att avkoda kommunikationen mellan klienten och servern.
 • En klientapplikation kan inte komma åt kundspecifika data utan att logga in på kundens konto.
 • En klientapplikation kan inte logga in på ett konto utan att kunden anger korrekt inloggningsinformation (användarnamn/lösenord).
 • Kontolösenord finns endast tillgängligt för kunden, och lagras inte någonstans i molnet.

Data

 • All känslig information som lagras på servern är krypterad.
 • Information som lagras på en kunds konto är endast tillgänglig via våra klientapplikationer.
 • Ingen Compusoft-anställd har tillgång till varken servern eller till någon kunds uppgifter.
  Undantag: Liksom de flesta online-tjänster, har ett fåtal utvalda personer (mindre än 5) tillgång till servern för felsökning, vidareutveckling och för att säkerställa en stabil miljö.

Backup

 • För närvarande kan vi inte erbjuda Compusoft Cloud Services som en backuplösning för våra kunder. Våra kunder är ansvariga för sin egen lokala backup - även om deras ritningar har publicerats till molnet.

  Vi har ändå lagt extra försiktighetsåtgärder för säkerhetskopiering för att säkerställa integriteten för våra kunders molnuppgifter.

 • Alla data lagras på lokalt redundant Azure-lagring.
 • Detta innebär att Azure ständigt håller en kopia av vår data på ett annat logiskt lagringsutrymme i samma datacenter.
  → Om diskarna kraschar, är datan säker.
  → Om byggnaden för datacentret förstörs, förloras datan.
 • Vi gör regelbundet säkerhetskopior av data för att ge oss möjlighet att återställa oavsiktlig/oönskad radering eller korruption av data.
  Detta är främst ett skydd mot programmeringsfel, så att vi kan återskapa kunddata om en av våra applikationer av misstag raderar fel uppgifter.
  Denna säkerhetskopia lagras också i samma datacenter som realtidsdatan, men på ett annat logiskt lagringsutrymme.
Ring oss (+46) 512-297 40
Vardagar: 8.30 – 12.00 och 12.45 - 16.00
Ring oss
Gå till toppen