Training

Winner Design: Administratie

Doelgroep
Deze training richt zich op gebruikers die ervaring hebben met Winner Design en die hun kennis van de administratieve mogelijkheden in Winner Design willen vergroten om nog efficiënter met Winner Design te kunnen werken.

Inhoud van deze training
Er wordt tijdens deze training uitgebreid aandacht gegeven aan de volgende onderwerpen:

 • Instellingen op project- en alternatiefniveau
 • Systeeminstellingen en standaardwaarden project
 • Beveiligingseigenschappen
 • Statistieken
 • Archivering van projecten
 • Aanmaken van eigen catalogi
 • Instellen van in- en verkoopindexen
 • Opmaak van afdrukformulieren
 • Bestelling en levering
 • Batch-afdrukken
 • Offerte-instellingen
 • Blokverrekening
 • Tips & Tricks

In onze trainingsruimte in Apeldoorn heeft iedere deelnemer de beschikking over een computer waarop Innoplus geïnstalleerd is. Stap voor stap worden de handelingen doorlopen. Iedere deelnemer wordt in staat gesteld deze handelingen zelf in praktijk te brengen.

Extra info

Cancellation rules

Annulering van een training kan schriftelijk tot uiterlijk 5 werkdagen voor de trainingsdatum.
Tenzij anders is overeengekomen, vindt annulering plaats met inachtneming van het volgende:

 • Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de training zijn geen kosten verschuldigd.
 • Bij annulering vanaf 4 weken tot 5 werkdagen voor aanvang van de training wordt € 30,00 administratiekosten in rekening gebracht.
 • Bij het niet of te laat annuleren zal de training volledig in rekening worden gebracht.