Skriva ut en faktura för hela offerten

Menyval (för en vanlig offert): Alternativ / Fakturor och betalningar

Menyval (för en samlingsoffert): Samlingsoffert / Fakturor och betalningar (från projekt nivå)

Genväg 1: Klicka på Fakturering knappen (från projekt nivå)

Genväg 2: Högerklicka och välj Fakturor och betalningar (från projekt nivå)

Klicka sedan på knappen Faktura och välj Utskrift

Om fakturan inte ska betalas i delbetalningar, och du vill skriva ut en faktura för hela offerten, ska du göra följande:

1.  Markera aktuella alternativet.

2.  Gå till meny valet Alternativ / Fakturor och betalningar.

OBS! Om du vill skriva ut en faktura för hela offerten, måste du se till att betalnings kalendern endast innehåller en rad (100% av totalbeloppet), som visas i bilden nedanför:
<faktura54.png - 100%>


3.  Klicka på knappen Faktura och välj Skriv ut Faktura i menylistan för att skriva ut fakturan.
En dialog ruta för att bekräfta/ändra utskriften datum (en) kommer att visas.
Winner kommer att automatiskt föreslå dagens datum.

4.  Klicka på OK om fakturadatumet är korrekt. Om inte, ange rätt datum och klicka på OK.

5.  Välj utskrift formulär i dialogrutan som visas och klicka på knappen Utskrift. Sedan välja den skrivare som ska användas.

När fakturan är utskriven, kommer fakturanumret uppdateras enligt nummerserien som definierats på fliken Projektinställningar under menyn Generella inställningar / Systeminställningar, och statusen Faktura sänt kommer att uppdateras för alternativet på projektnivå.
Den skapade fakturan visas i fältet Fakturor och kreditfaktura.
<faktura58.png - 100%>


Hur man väljer utskrifts formulär och skrivare beskrivs närmare i följande avsnitt:

      Beskrivning av fönstret "Välj formulär" vid utskrift av offertrelaterade utskrifter

      Beskrivning av skärmbilden "Välj skrivare"

Se också Text till kontantrabatt.